Základní kurz

 

- Po absolvování školení budete mít znalosti jak z oblasti anatomie, fyziologie a správné vedení sebe i druhých, tak dostanete i odpovědi na filozofické otázky

- Je dotováno 150h. a akreditováno MŠMT

-  Na základě úspěšného složení zkoušek Vám bude uděleno rekvalifikační osvědčení na jehož základě můžete získat živnostenské oprávnění s celostátní platností.

- Číslo akreditace MŠMT: č.j.: 013/2019–50. Vydáno MŠMT ČR. Autorizace k provádění zkoušek:MSMT-22141/2016-3 

Obsahem vzdělávacího kurzu bude:

 • TEORIE A PRAXE 
 • ANATOMIE A FYZIOLOGIE
 • PRVNÍ POMOC 
 • ODPOVĚDNOST ZA ZDRAVÍ KLIENTA (právní a zákonné předpisy) 
 • PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 
 • HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM, POUŽITÍ V PRAXI
 • PRÁCE S POMŮCKAMI
 • METODIKA VEDENÍ LEKCÍ 
 • METODIKA ÁSAN (dopomoc, zákonitosti a principy pozic, fyziologické odezvy)
 • HYGIENA A VÝŽIVA
 • ÚVOD DO ÁJURVÉDY
 • FILOSOFIE JÓGY ( Historie, Patandžaliho yoga Sutry, Styly a Typy jógy, Mytologie, karma/Reinkarnace) 
 • RELAXAČNÍ TECHNIKY
 • MUDRY (jejich členění a použití
 • BANDHY (vysvětlení pojmu, každodenní rutina)
 • SEZNÁMENÍ VEDENÍ LEKCÍ PRO SPECIFIKCÉ SKUPINY
 • ČAKROVÝ SYSTÉM
 • ÚVOD DO PRANAYAMY - DECHOVÝCH TECHNIK

 

Podmínky přijetí do kurzu

Spolu s registrací a platbou, je nutné zaslat (poštou – obyčejně) předat (ve studiu v Zábrdovicích) tyto podklady:

 • dosažení věku 18 let (kopie OP nebo pasu) 
 • ukončené středoškolské vzdělání (kopie dokumentu) 
 • praktické zkušenosti s jógou min. 1 rok – čestné prohlášení 
 • motivační dopis k přijetí do kurzu na 1 stranu MS Word, velikost písma 12pt, řádkování 1,5 na téma „Proč se chci stát instruktorem jógy nebo proč chci tento kurz absolvovat“. 
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti 

Podmínky závěrečných zkoušek a udělení osvědčení:

 • absolvování celého kurzu – 100% účast na výuce (pokud nebude možné studentem absolvovat 100% docházky, není možné složit v termínu daného kurzu zkoušky. Studijní soboty si může nahradit v dalším termínu kurzu. Zkoušku si může vybrat v dalších termínech kurzu) 
 • odevzdání závěrečné seminární práce 
 • teoretická a praktická část zkoušky 
 • odevzdání písemných samostudijních úkolů, které budou v průběhu kurzu zadávány 
 • předat podepsaných 20 hospitačních hodin ( je nutné je absolvovat do termínu závěrečných zkoušek) 

Toto vše (seminární práce, samostudiní úkoly a hospitační listy) předáno nejpozději 14 dní před uskutečněním příležitosti, vytištěné ve složce. Možno doručit poštou nebo osobně předat na recepci ve studiu na Zábrdovické, Dobrovského i Lidické. 

 

Zaslané údaje budou sloužit výhradně pro úkony spojené s Vaší registrací ke kurzu Instruktor jógy pořádaném studiem YOGA BRNO / Fitness studio s.r.o.

Storno podmínky:

Zrušit účast na kurzu je možné nejpozději měsíc před začátkem kurzu. Po uplynutí této lhůty je rezervační poplatek nevratný. Místo na kurzu lze postoupit jiné osobě. Studium i zkoušky je možné nahradit v následujících termínech školení. V případě nemoci se řeší absence individuálně. Pokud se ruší kurz z provozních důvodů studia, poplatek je vrácen v celé výši.

Garant školení:

Mgr. Eva Blahošová

v případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na mail eva@yogabrno.cz

Žádost o rekvalifikaci v rámci ÚP
Základní kurzy Yoga Brno Academy, akreditovaného vzdělávacího zařízení MŠMT, jsou zařazeny do programu rekvalifikací Úřadem práce (ÚP) ČR.

 • Každý úřad v daném městě má jiná pravidla pro proplacení rekvalifikací. Nejdříve je dobré zjistit si, zda-li ÚP bude souhlasit s úhradou kurzu. Pokud ano, vyplňte si přihlášku na daný vzdělávací program. odkaz na formulář - stáhnout.
 • Zašlete nám formulář od ÚP pro potvrzení ceny kurzu, kde bude uveden termín kurzu i závěrečné zkoušky. Čísla akreditací a vše potřebné naleznete v odkaze INFO
 • Cenu kurzu si účastník hradí sám dle platebních podmínek, které jsou zveřejněny na webových stránkách
 • Po úspěšném absolvování závěrečné příležitosti obdržíte certifikát a osvědčení a absolvování. Ten předložíte ÚP.
 • ÚP nám zašle podklady k vystavení faktury, která je do 30 dnů uhrazena.
 • Po proplacení ÚP na číslo účtu organizátora, Yoga Brno Academy, vracíme účastníkovi kurzu poplatek, který uhradil.

Obecné informace

 • Školení s časovou dotací 150h.
 • Na základě tohoto školení lze získat živnostenský list
 • Kurz je určen pro osoby starší 18 let s dokončeným středoškolským vzděláním
 • Školení je složené ze dvou prodloužených víkendů a devíti sobotních přednášek a praxí
 • Tento kurz je zakončen teoretickou i písemnou zkouškou MŠMT ČR
 • Po úspěšném složení zkoušek bude účastník kurzu „Instruktor jógy“ s celostátní platností

Vytvořilo FEO