Základní kurz

 

- Po absolvování školení budete mít znalosti jak z oblasti anatomie, fyziologie a správné vedení sebe i druhých, tak dostanete i odpovědi na filozofické otázky

- Je dotováno 150h. a akreditováno MŠMT

-  Na základě úspěšného složení zkoušek Vám bude uděleno rekvalifikační osvědčení na jehož základě můžete získat živnostenské oprávnění s celostátní platností.

- Číslo akreditace MŠMT: č.j.: MSMT-7438/2022-4. Vydáno MŠMT ČR. Autorizace k provádění zkoušek:MSMT-22141/2016-3 

Obsahem vzdělávacího kurzu bude:

 • TEORIE A PRAXE 
 • ANATOMIE A FYZIOLOGIE
 • PRVNÍ POMOC 
 • ODPOVĚDNOST ZA ZDRAVÍ KLIENTA (právní a zákonné předpisy) 
 • PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 
 • HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM, POUŽITÍ V PRAXI
 • PRÁCE S POMŮCKAMI
 • METODIKA VEDENÍ LEKCÍ 
 • METODIKA ÁSAN (dopomoc, zákonitosti a principy pozic, fyziologické odezvy)
 • HYGIENA A VÝŽIVA
 • ÚVOD DO ÁJURVÉDY
 • FILOSOFIE JÓGY 
 • RELAXAČNÍ TECHNIKY
 • MUDRY (jejich členění a použití)
 • BANDHY (vysvětlení pojmu, každodenní rutina)
 • OČISTNÉ TECHNIKY
 • SEZNÁMENÍ VEDENÍ LEKCÍ PRO SPECIFIKCÉ SKUPINY
 • ČAKROVÝ SYSTÉM
 • ÚVOD DO PRANAYAMY - DECHOVÝCH TECHNIK
 • SEZNÁMENÍ SE MEDITACEMI
 • PRAKTICKÁ CELOVÍKENDOVÁ VÝUKA (zaměřeno na koncentraci praxe. Od rána počínaje očistnou technikou JalaNeti, přes ranní pranayamu a zpěv manter, k ranní praxi. Dopolední výuka buď praktická nebo teoretická. Odpolední blok praktických dovedností. Večerní meditační praxe. Bytí ve skupině, mimo domov, bez všedních povinností Vám umožní nahlédnou velmi hluboko do sebe).

 

Podmínky přijetí do kurzu

Spolu s registrací a platbou, je nutné zaslat (poštou – obyčejně) nebo předat v kterékoliv naši pobočce nebo poslat nascanované tyto podklady a to nejpozději měsíc před zahájením kurzu:

 • ukončené středoškolské vzdělání (kopie dokumentu - nemusí být úředně ověřena) 
 • praktické zkušenosti s jógou min. 1 rok – čestné prohlášení 
 • motivační dopis k přijetí do kurzu na 1 stranu MS Word, velikost písma 12pt, řádkování 1,5 na téma „Proč se chci stát instruktorem jógy nebo proč chci tento kurz absolvovat“

(poštou na adresu: Fitness studio s.r.o., Zábrdovická 2, 61500 Brno, e-mail: eva@yogabrno.cz)

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti - formulář předáme na první setkání 

U zkoušky (příležitosti) je nutné předložit kopii OP z obou stran. Tzn. v době zkoušky dosáhnout věku 18let.

 

Podmínky závěrečných zkoušek a udělení osvědčení:

 • absolvování celého kurzu – 100% účast na výuce (pokud nebude možné studentem absolvovat 100% docházky, není možné složit v termínu daného kurzu zkoušky. Studijní soboty si může nahradit v dalším termínu kurzu. Zkoušku si může vybrat v dalších termínech kurzu) 
 • odevzdání závěrečné seminární práce 
 • teoretická a praktická část zkoušky 
 • odevzdání písemných samostudijních úkolů, které budou v průběhu kurzu zadávány 
 • předat podepsaných 20 hospitačních hodin ( je nutné je absolvovat do termínu závěrečných zkoušek) 

Toto vše (seminární práce, samostudiní úkoly a hospitační listy) předáno nejpozději 14 dní před uskutečněním příležitosti, vytištěné ve složce. Možno doručit poštou nebo osobně předat na recepci ve studiu na Zábrdovické, Dobrovského i Lidické. 

 

Zaslané údaje budou sloužit výhradně pro úkony spojené s Vaší registrací ke kurzu Instruktor jógy pořádaném studiem YOGA BRNO / Fitness studio s.r.o.

Storno podmínky:

Zrušit účast na kurzu je možné nejpozději měsíc před začátkem kurzu. Po uplynutí této lhůty je rezervační poplatek nevratný. Místo na kurzu lze postoupit jiné osobě. Studium i zkoušky je možné nahradit v následujících termínech školení. V případě nemoci se řeší absence individuálně. Pokud se ruší kurz z provozních důvodů studia/školy, poplatek je vrácen v celé výši.

Garant školení:

Mgr. Eva Blahošová

v případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na mail eva@yogabrno.cz

Připojte se k naší škole, prohlédněte si fatogalerii, buďte s námi na každkém kroku 

Facebook – Aplikace na Google Play    na facebooku

Instagram Ikona Instagramu Sdělení - Vektorová grafika zdarma na Pixabay - Pixabay na instagramu

 
Žádost o rekvalifikaci v rámci ÚP
Základní kurzy Yoga Brno Academy, akreditovaného vzdělávacího zařízení MŠMT, jsou zařazeny do programu rekvalifikací Úřadem práce (ÚP) ČR.

 • Každý úřad v daném městě má jiná pravidla pro proplacení rekvalifikací. Nejdříve je dobré zjistit si, zda-li ÚP bude souhlasit s úhradou kurzu. Pokud ano, vyplňte si přihlášku na daný vzdělávací program. odkaz na formulář - stáhnout.
 • Zašlete nám formulář od ÚP pro potvrzení ceny kurzu, kde bude uveden termín kurzu i závěrečné zkoušky. Čísla akreditací a vše potřebné naleznete v odkaze INFO
 • Cenu kurzu si účastník hradí sám dle platebních podmínek, které jsou zveřejněny na webových stránkách
 • Po úspěšném absolvování závěrečné příležitosti obdržíte certifikát a osvědčení a absolvování. Ten předložíte ÚP.
 • ÚP nám zašle podklady k vystavení faktury, která je do 30 dnů uhrazena.
 • Po proplacení ÚP na číslo účtu organizátora, Yoga Brno Academy, vracíme účastníkovi kurzu poplatek, který uhradil.

Obecné informace

 • Školení s časovou dotací 150h.
 • Na základě tohoto školení lze získat živnostenský list
 • Kurz je určen pro osoby starší 18 let s dokončeným středoškolským vzděláním
 • Školení je složené ze dvou prodloužených víkendů a devíti sobotních přednášek a praxí
 • Tento kurz je zakončen teoretickou i písemnou zkouškou MŠMT ČR
 • Po úspěšném složení zkoušek bude účastník kurzu „Instruktor jógy“ s celostátní platností

Vytvořilo FEO