Příležitost

Požadavky pro základní kurz - písemný test

 • Vyjmenovat, popsat a vysvětlit dělení pohybového systému člověka 
 • Popsat strukturu, tvar a funkci jednotlivých kostí a kloubů.
 • Popsat druhy svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat typy svalových kontrakcí.
 • Popsat nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech.
 • Popsat správné držení těla a pohybové stereotypy a uvést nejčastější odchylky od normy.
 • Provést analýzu modelového příkladu držení těla, rozpoznat případné odchylky od normy a navrhnout vhodné pozice a cvičební programy pro jejich zmírnění nebo odstranění.
 • Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení.
 • Uvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém.
 • Uvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci.
 • Uvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.)
 • vysvětlit specifika jógy a její odlišnosti od jiných cvičebních technik a programů
 • uvést a charakterizovat obecné zásady stavby lekce powerjógy, tj. úvodní a dynamická část, část na zemi, závěrečná relaxace a užívané techniky
 • sestavit modelový příklad skupinové lekce zadané pokročilosti na základě zadaného příkladu
 • popsat historii vzniku jógy a historii powerjógy a uvést základní rozdíly mezi klasickou jógou a powerjógou
 • uvést základní údaje o Pataňdžaliho systému jógy, členění směrů jógy a charakterizovat 4 základní cesty jógy, staré indické texty a filosofii jógy
 • popsat, vysvětlit a předvést základní pozice (viz níže) a polohy těla užívané józe 
 • popsat, vysvětlit a předvést základní techniky pránájámy, prátjáháry, koncetrace, relaxace a vizualizace
 • uvést jednotlivé svaly a svalové skupiny, které se zapojují při správném provedení základních pozic a poloh užívaných v józe
 • předvést a popsat nejčastější příklady chybného provedení základních pozic a poloh užívaných v józe
 • předvést a popsat modifikace základních pozic a poloh užívaných v józe umožňující správné provedení jedincům s různými typy oslabení, zkrácení apod
 • vysvětlit podmínky, které musí klient nebo skupina klientů splnit, aby bylo možné přejít na středně pokročilé pozice (ásany) a obecně charakterizovat rozdíl mezi pozicemi základní a střední pokročilosti
 • vést individuální i skupinové lekce powerjógy pomocí jasného, přesného a dostatečně hlasitého verbálního vysvětlení a správného navádění a ukázání provedení pozic a technik powerjógy (dýchání, koncentrace, relaxace)
 • diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat
 • vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru
 • popsat specifika skupiny „těhotné ženy“ 
 • s ohledem na powerjógu/hathajógu
 • popsat specifika skupiny „senioři“ 
 • popsat specifika skupiny „lidé s poruchami pohybového systému“ 
 • popsat specifika skupiny „děti“

Požadavky pro základní kurz - praktická příležitost

1) Charakteristika jednotlivých pozic:

 • cíl a důvod provádění pozic
 • výchozí pozice
 • průběh provádění pozice a dýchání v jednotlivých fázích
 • modifikace pro klienty nezvládající základní provedení pozice
 • způsob učení, rozložení na jednotlivé fáze, techniky jógy (Pataňdažaliho systém jógy: jáma, nijáma, ásana, pránájáma, prátjáhára, dhárana, dhájána, samádhí)nejčastější způsoby a příčiny chybného provedení

2) Předvedení plynule vedené lekce

 • vlastní zvolené surya namaskar
 • navázané pozice ve stoji/sedu/lehu
 • zvolený záměr lekce

3) Znalost ásan u specifických skupin (zadáno přímo při příležitosti)

Pro studenty z jiných škol, kteří chtějí u nás složit pouze zkoušku (příležitost), nebo pro Ty, kteří se rozhodli přijít pouze složit autorizační zkoušku. 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ k závěrečným zkouškám

1) Je potřeba doložit následující podklady 

- doklad o zdravotní způsobilosti (lékařské potvrzení)
- motivační dopis k přijetí ke zkoušce
- předání kopie OP (obě strany)

Toto vše předáno nejpozději 14 dní před uskutečněním příležitosti, vytištěné ve složce. Možno doručit poštou nebo osobně předat na recepci ve studiu na Zábrdovické. 

 

2) Složení zkoušky s řádnými studenty YBA:

- přihlášení viz. vyše do jednoho z nabízených termínů + do poznámky uvést "rozdílová zkouška"
- zaplacení rozdílových zkoušek, poplatek za posudky a administrativní úkony,  cena: 4000,- bez DPH (bude vystavena faktura) 

 

 

 

Vytvořilo FEO