NOVÉ STUDIO LIDICKÁ OTEVŘEME JIŽ BRZY!!. Více informací v aktualitě.

Příležitost

Požadavky pro základní kurz - písemný test

 • Vyjmenovat, popsat a vysvětlit dělení pohybového systému člověka 
 • Popsat strukturu, tvar a funkci jednotlivých kostí a kloubů.
 • Popsat druhy svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat typy svalových kontrakcí.
 • Popsat nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech.
 • Popsat správné držení těla a pohybové stereotypy a uvést nejčastější odchylky od normy.
 • Provést analýzu modelového příkladu držení těla, rozpoznat případné odchylky od normy a navrhnout vhodné pozice a cvičební programy pro jejich zmírnění nebo odstranění.
 • Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení.
 • Uvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém.
 • Uvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci.
 • Uvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.)
 • vysvětlit specifika jógy a její odlišnosti od jiných cvičebních technik a programů
 • uvést a charakterizovat obecné zásady stavby lekce powerjógy, tj. úvodní a dynamická část, část na zemi, závěrečná relaxace a užívané techniky
 • sestavit modelový příklad skupinové lekce zadané pokročilosti na základě zadaného příkladu
 • popsat historii vzniku jógy a historii powerjógy a uvést základní rozdíly mezi klasickou jógou a powerjógou
 • uvést základní údaje o Pataňdžaliho systému jógy, členění směrů jógy a charakterizovat 4 základní cesty jógy, staré indické texty a filosofii jógy
 • popsat, vysvětlit a předvést základní pozice (viz níže) a polohy těla užívané józe 
 • popsat, vysvětlit a předvést základní techniky pránájámy, prátjáháry, koncetrace, relaxace a vizualizace
 • uvést jednotlivé svaly a svalové skupiny, které se zapojují při správném provedení základních pozic a poloh užívaných v józe
 • předvést a popsat nejčastější příklady chybného provedení základních pozic a poloh užívaných v józe
 • předvést a popsat modifikace základních pozic a poloh užívaných v józe umožňující správné provedení jedincům s různými typy oslabení, zkrácení apod
 • vysvětlit podmínky, které musí klient nebo skupina klientů splnit, aby bylo možné přejít na středně pokročilé pozice (ásany) a obecně charakterizovat rozdíl mezi pozicemi základní a střední pokročilosti
 • vést individuální i skupinové lekce powerjógy pomocí jasného, přesného a dostatečně hlasitého verbálního vysvětlení a správného navádění a ukázání provedení pozic a technik powerjógy (dýchání, koncentrace, relaxace)
 • diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat
 • vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru
 • popsat specifika skupiny „těhotné ženy“ 
 • s ohledem na powerjógu/hathajógu
 • popsat specifika skupiny „senioři“ 
 • popsat specifika skupiny „lidé s poruchami pohybového systému“ 
 • popsat specifika skupiny „děti“

Požadavky pro základní kurz - praktická příležitost

1) Charakteristika jednotlivých pozic:

 • cíl a důvod provádění pozic
 • výchozí pozice
 • průběh provádění pozice a dýchání v jednotlivých fázích
 • modifikace pro klienty nezvládající základní provedení pozice
 • způsob učení, rozložení na jednotlivé fáze, techniky jógy (Pataňdažaliho systém jógy: jáma, nijáma, ásana, pránájáma, prátjáhára, dhárana, dhájána, samádhí)nejčastější způsoby a příčiny chybného provedení

2) Předvedení plynule vedené lekce

 • vlastní zvolené surya namaskar
 • navázané pozice ve stoji/sedu/lehu
 • zvolený záměr lekce

3) Znalost ásan u specifických skupin (zadáno přímo při příležitosti)

Oprava zkoušky

Pokud student na první pokus nezvládne písemné, nebo praktické zkoušky, je možné danou část opakovat za poplatek. Přihlásí se na odloženou zkoušku v rámci kurzu. Je možné se také přihlásit i do řádného termínu, a to pouze v případě, že v dané příležitosti je volné místo. 

Cena opravných zkoušek:

Písemný test: 1000,-

Teoretická část: 1000,-

 

Vytvořilo FEO