Základní kurz na instruktora jógy

Rezervační poplatek: 9000,- Kč, splatnost dle zaslaných informací do e-mailu, při neuhrazení do data splatnosti je místo postoupeno náhradníkům.  

Pečlivě prostudujte termíny konání kurzu. Je požadována 100% účast na všech sobotních přednáškách a víkendových školeních  Je možné si sobotní přednášky nahradit v následujících kurzech, ale tím se Vám posune i možnost přihlásit se na závěrečnou příležitost.

Doplatek 9500,- Kč je splatný po zaslání faktury (cca měsíc před zahájením kurzu)

i stornování kurzu do 30 dnů před zahájením kurzu lze žádat o vrácení  rezervačního poplatku.  Po uplynutí této lhůty je rezervační poplatek nevratný. Místo na kurzu lze postoupit jiné osobě. V případě nemoci se řeší absence individuálně. Pokud se ruší kurz z provozních důvodů studia, poplatek je vrácen v celé výši.

  • Pro stornování přihlášky kurzu je nutné zaslat e-mail na eva@yogabrno.cz
  • Žádost je vždy akceptována s datem přijetí

Storno poplatek činí 200,- Kč. Fitness studio s.r.o. si vyhrazuje nárok na vyúčtování tohoto poplatku za vyřízení každého storna bez ohledu na důvod stornování přihlášky. O tuto částku bude vždy poníženo vrácené kurzovné.

 

Semináře a workshopy

Zaplacení celého semínáře/workshopu na uvedený účet s adekvátním variabilním symbolem do uvedeného data splatnosti na našich webových stránkách. Pokud nedojde k úhradě do data splatnosti, nabízíme místo náhradníkům. 

Po úhradě částky je tato částka vratná pouze po individuálním posouzení vedením společnosti Yoga Brno (Fitness studia s.r.o.). Po uvedeném datu splatnosti je částka nevratná a je možné za sebe poslat náhradníka. Tuto skutečnost je nutné ohlásit studiu na e-mail: eva@yogabrno.cz

  • Pro stornování přihlášky kurzu je nutné zaslat e-mail na eva@yogabrno.cz
  • Žádost je vždy akceptována s datem přijetí 
  • Pokud se ruší kurz z provozních důvodů studia, poplatek je vrácen v celé výši.

Storno poplatek činí 200,- Kč. Fitness studio s.r.o. si vyhrazuje nárok na vyúčtování tohoto poplatku za vyřízení každého storna bez ohledu na důvod stornování přihlášky. O tuto částku bude vždy poníženo vrácené kurzovné.

 

ZÁKLADNÍ KURZ NA INSTRUKTORA JÓGY

Rezervační poplatek: 9000,- Kč, splatnost dle zaslaných informací do e-mailu, při neuhrazení do data splatnosti je místo postoupeno náhradníkům.  

Pečlivě prostudujte termíny konání kurzu. Je požadována 100% účast na všech sobotních přednáškách a víkendových školeních  Je možné si sobotní přednášky nahradit v následujících kurzech, ale tím se Vám posune i možnost přihlásit se na závěrečnou příležitost.

Doplatek 9500,- Kč je splatný po zaslání faktury (cca měsíc před zahájením kurzu)

Při stornování kurzu do 30 dnů před zahájením kurzu lze žádat o vrácení  rezervačního poplatku.  Po uplynutí této lhůty je rezervační poplatek nevratný. Místo na kurzu lze postoupit jiné osobě. V případě nemoci se řeší absence individuálně. Pokud se ruší kurz z provozních důvodů studia, poplatek je vrácen v celé výši.

Pro stornování přihlášky kurzu je nutné zaslat e-mail na eva@yogabrno.cz
Žádost je vždy akceptována s datem přijetí

Storno poplatek činí 200,- Kč. Fitness studio s.r.o. si vyhrazuje nárok na vyúčtování tohoto poplatku za vyřízení každého storna bez ohledu na důvod stornování přihlášky. O tuto částku bude vždy poníženo vrácené kurzovné.

SEMINÁŘE A WORKSHOPY

Zaplacení celého semínáře/workshopu na uvedený účet s adekvátním variabilním symbolem do uvedeného data splatnosti na našich webových stránkách. Pokud nedojde k úhradě do data splatnosti, nabízíme místo náhradníkům. 

Po úhradě částky je tato částka vratná pouze po individuálním posouzení vedením společnosti Yoga Brno (Fitness studia s.r.o.). Po uvedeném datu splatnosti je částka nevratná a je možné za sebe poslat náhradníka. Tuto skutečnost je nutné ohlásit studiu na e-mail: eva@yogabrno.cz

Pro stornování přihlášky kurzu je nutné zaslat e-mail na eva@yogabrno.cz
Žádost je vždy akceptována s datem přijetí 
Pokud se ruší kurz z provozních důvodů studia, poplatek je vrácen v celé výši.

Storno poplatek činí 200,- Kč. Fitness studio s.r.o. si vyhrazuje nárok na vyúčtování tohoto poplatku za vyřízení každého storna bez ohledu na důvod stornování přihlášky. O tuto částku bude vždy poníženo vrácené kurzovné.

 

Rezervace na workshopy a semináře je závazná: Po uhrazení kurzovného se Vaše rezervace stává platnou a do uvedeného data (uvedeno vždy u akce) je možné tuto rezervaci zrušit. Po uvedeném datu Vám rezervace, popř. platba propadá. Je možné za sebe sehnat náhradníka. O poslání někoho za sebe je nutné informovat studio na info@yogabrno.cz

Rezervace na školení instruktora jógy je platná po úhradě zálohové faktury. Měsíc před začátkem školení je splatná druhá část kurzovného. Do té doby je možné svoji účast zrušit a zálohová platba Vám bude vrácena na účet. Pokud nedojde k úhradě doplatkové faktury ve splatnosti, místo se nabízí náhradníkům. V případě, že dojde k úhradě celého kurzu a uplynul měsíc k zahájení kurzu, je možné za sebe poslat náhradníka. 

Vytvořilo FEO