Základní kurz na instruktora jógy

Rezervační poplatek: 11 000,- Kč, registrace je platná až po uhrazení rezervačního poplatku. 

Pečlivě prostudujte termíny konání kurzu. Je požadována 100% účast na všech sobotních přednáškách a víkendových školeních  Je možné si sobotní přednášky nahradit v následujících kurzech, ale tím se Vám posune i možnost přihlásit se na závěrečnou příležitost.

Doplatek 10 900,- Kč je splatný po zaslání faktury (30 dní před před zahájením kurzu)

Při stornování kurzu do 31 dnů před zahájením kurzu lze žádat o vrácení  rezervačního poplatku.   Po uplynutí této lhůty je rezervační poplatek nevratný. Místo na kurzu lze postoupit jiné osobě. V případě nemoci se řeší absence individuálně. Pokud se ruší kurz z provozních důvodů studia, poplatek je vrácen v celé výši.

  • Pro stornování přihlášky kurzu je nutné zaslat e-mail na eva@yogabrno.cz
  • Žádost je vždy akceptována s datem přijetí

Storno poplatek činí 350,- Kč. Fitness studio s.r.o. si vyhrazuje nárok na vyúčtování tohoto poplatku za vyřízení každého storna bez ohledu na důvod stornování přihlášky. O tuto částku bude vždy poníženo vrácené kurzovné.

 

Semináře a workshopy

Zaplacení celého semínáře/workshopu na uvedený účet s adekvátním variabilním symbolem do uvedeného data splatnosti na našich webových stránkách. Pokud nedojde k úhradě do data splatnosti, nabízíme místo náhradníkům. 

Po úhradě částky je tato částka vratná pouze do data splatnosti kurzu. Po uvedeném datu splatnosti je částka nevratná a je možné za sebe poslat náhradníka. Tuto skutečnost je nutné ohlásit studiu na e-mail: eva@yogabrno.cz

Pro stornování přihlášky kurzu je nutné zaslat e-mail na eva@yogabrno.cz
Žádost je vždy akceptována s datem přijetí. 
Pokud se ruší kurz z provozních důvodů studia, poplatek je vrácen v celé výši.

Storno poplatek činí 200,- Kč. Fitness studio s.r.o. si vyhrazuje nárok na vyúčtování tohoto poplatku za vyřízení každého storna bez ohledu na důvod stornování přihlášky. O tuto částku bude vždy poníženo vrácené kurzovné.

Vytvořilo FEO