Základní kurz na instruktora jógy

Rezervační poplatek: 10500,- Kč, registrace je platná až po uhrazení rezervačního poplatku. 

Pečlivě prostudujte termíny konání kurzu. Je požadována 100% účast na všech sobotních přednáškách a víkendových školeních  Je možné si sobotní přednášky nahradit v následujících kurzech, ale tím se Vám posune i možnost přihlásit se na závěrečnou příležitost.

Doplatek 11000,- Kč je splatný po zaslání faktury (30 dní před před zahájením kurzu)

Při stornování kurzu do 31 dnů před zahájením kurzu lze žádat o vrácení  rezervačního poplatku.   Po uplynutí této lhůty je rezervační poplatek nevratný. Místo na kurzu lze postoupit jiné osobě. V případě nemoci se řeší absence individuálně. Pokud se ruší kurz z provozních důvodů studia, poplatek je vrácen v celé výši.

  • Pro stornování přihlášky kurzu je nutné zaslat e-mail na eva@yogabrno.cz
  • Žádost je vždy akceptována s datem přijetí

Storno poplatek činí 350,- Kč. Fitness studio s.r.o. si vyhrazuje nárok na vyúčtování tohoto poplatku za vyřízení každého storna bez ohledu na důvod stornování přihlášky. O tuto částku bude vždy poníženo vrácené kurzovné.

 

Semináře a workshopy

Zaplacení celého semínáře/workshopu na uvedený účet s adekvátním variabilním symbolem do uvedeného data splatnosti na našich webových stránkách. Pokud nedojde k úhradě do data splatnosti, nabízíme místo náhradníkům. 

Po úhradě částky je tato částka vratná pouze po individuálním posouzení vedením společnosti Yoga Brno (Fitness studia s.r.o.). Po uvedeném datu splatnosti je částka nevratná a je možné za sebe poslat náhradníka. Tuto skutečnost je nutné ohlásit studiu na e-mail: eva@yogabrno.cz

Pro stornování přihlášky kurzu je nutné zaslat e-mail na eva@yogabrno.cz
Žádost je vždy akceptována s datem přijetí 
Pokud se ruší kurz z provozních důvodů studia, poplatek je vrácen v celé výši.

Storno poplatek činí 200,- Kč. Fitness studio s.r.o. si vyhrazuje nárok na vyúčtování tohoto poplatku za vyřízení každého storna bez ohledu na důvod stornování přihlášky. O tuto částku bude vždy poníženo vrácené kurzovné.

Vytvořilo FEO