Studio Zábrdovická - změna dopravy od 22.10.2018. Více informací v aktualitě.

"Nech odejít to, co nemůžeš akceptovat a akceptuj to, co nechceš nechat odejít"  Přijmi jak to je, nech život žít a srdce bí(ý)t. Dej jógu do svého života a přijď mezi nás."

Eva je zakladatelkou studia a hlavním pilířem jeho instruktorského týmu. Vystudovala Fakultu sportovních studií Masarykovy Univerzity a od roku 2001 vede své lekce. Je známou a úspěšnou brněnskou lektorkou, na desettisíc hodin lektorské praxe prokládá dalšími českými i mezinárodními školeními, workshopy, pořádáním sportovních akcí a účastmi na mezinárodních kongresech. Je garantem školy Yogy s autorizací a akreditací od MŠMT a také  v mezinárodně uznávané škole - Yoga Brno Academy, RYS200 (Registrovaná škola yogy - Yoga Alliance). 

Lektorkou jógy je od roku 2005. 13 let jógové praxe, dovzdělávání se a každodenního cvičení, to vše nejprve v nejrůznějších brněnských sálech a pak ve vlastních studiích.  Yoga se stala její součástí, jejím koníčkem i prací, její životní cestou. Nejraději učí lekce, kde se prohlubuje síla a celistvá pružnost těla. Po absolvování různých školení zaměřených na yogu odjíždí pravidelně do Indie, kde se aktivně věnuje studiu jógy a meditaci. Místem, kam se vrací je Ashram ve střední Indii. Své studium nekončí, cesta je dlouhá a Indie je, bude a zůstane její inspirací". Navždy je učitelem i žákem…

Od dubna 2012 vede, jako první v Brně, ve svém studiu lekce Hot Yogy. Od roku 2010, kdy poprvé navštívila vyhřátou místnost, se začala o Hot Yogu a její principy aktivně zajímat. Své poznatky a praxi přenesla do svého studia.

Od roku 2016 získalo studio Yoga Brno akreditaci i autorizaci od MŠMT ke školení nových lektorů jógy a Eva se od té doby věnuje především výuce nových učitelů. Je garantem tohoto školení a to i mezinárodního certifikátu učitelů jógy RYT200.

Vzdělání:

2005 FSPS MU Fakulta sportovních studií

Licence, specializace a worshopy:

 • 2005 Basic Yoga; CSAS
 • 2006 Power yoga Basic; CSAS
 • 2006 Fitness yoga; FACE Czech
 • 2007 Hatha joga; CSAS
 • 2007 Strech diplom; FBGA Brno
 • 2010–2011 Yoga Praxis – Vienna
 • 2011 Experience training in India (Uttarkashi, Gangotri, Gómukh, Tapovan, Rishikesh,Haridwar)
 • 2011 Meditation training in India; BHARAT
 • 2012 VYNIASA FLOW JOGA;CSAS
 • 2012 ASHTANGA JOGA; CSAS
 • 2014 Arhanta Yoga Ashram – Indie – Hatha yoga – Khajuraho
 • 2014 Ashtanga Yoga a Acro yoga Praha; J. Handwerker
 • 2014 Ashtanga Yoga Bobbi Misiti
 • 2014 Ashtanga Yoga Petra Visser
 • 2015 Ashtanga Vinyasa Yoga TTC David Swenson – první série
 • 2016 Ashtanga Vinyasa Yoga TTC Manju P. Joise – druhá série
 • 2017 Ashtanga Yoga Therapy TTC Manju P. Joise
 • 2017 Yoga Anatomy Training s Tiffany Cruikshank
 • 2017 Restorative Teacher Training with Cyndi Lee
 • 2018 Ashtanga Yoga Training TTC Manju P.Joise - druhá a vstup do třetí série

Vytvořilo FEO