Karma Yoga

Lekce  sále na Zábrdovické označené "Karma yoga" jsou dobročinné. Společně jsme se rozhodli kultivovat karmu. V určitém období budeme vybírat komu dáme Vaše dobrovolné příspěvky . Vstupné bude dobrovolné a lektoři se na těchto lekcích budou bez nároku na mzdu střídat. 

Více informací o Karma Yoga

 

Vytvořilo FEO