NOVÉ STUDIO LIDICKÁ OTEVŘEME JIŽ BRZY!!. Více informací v aktualitě.

TENTO PROJEKT JSME UZAVŘELI V PROSINCI 2017 A OBDAROVALI SPOLU S VÁMI CHARITU RAJHRAD OBNOSEM 14 661,-  

DĚKUJEME

a přidáváme poděkování i od paní JUDr. Ivy Horké

Poděkování


Není úplně jednoduché požádat o pomoc. Víme o tom přes mnoho příběhů našich klientů, ale známe to i z vlastní situace. Charitě v žilách koluje lidskost – podáváme pomocné ruce potřebným a zároveň sami potřebujeme, aby někdo podpořil nás. Věříme, že co člověk dá, to se mu také vrátí.
Proto si nesmírně vážíme vaší podpory a jsme přesvědčeni, že dobrý vliv na vás bude mít nejen cvičení, ale i dobrý skutek, ke kterému jste sami přispěli. Výtěžek nám pomůže zkvalitnit naše služby. O přesném využití se můžete přesvědčit na našem Facebooku, kde pravidelně informujeme o využití darů.
Ještě jednou velké děkujeme!
 
 
JUDr. Iva Horká
fundraiser
PR a komunikace, projektové manažerství
Diecézní charita Brno
Oblastní charita Rajhrad
Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
mobil: 737 913 616
email: iva.horka@rajhrad.charita.cz
web: www.rajhrad.charita.cz

V Oblastní charitě Rajhrad již více než 15 let pomáháme lidem v nouzi. V Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa pečujeme o nevyléčitelně nemocné v jejich posledních dnech života a jejich rodinám poskytujeme sociální a administrativní podporu. Péči poskytujeme našim klientům i přímo u nich doma. S Mobilním hospicem sv. Jana jezdíme do domácností těžce nemocných a pečujeme o ně tak, abychom zlepšili závěr jejich životní cesty.

Díky ošetřovatelské a pečovatelské službě zase zajišťujeme základní životní potřeby a zdravotní ošetření, to všechno ve vlastním prostředí klientů, tedy u nich doma. Ať už se jedná o lidi propuštěné z nemocnice nebo imobilní či osaměle žijící, nikoho nenecháme strádat.

Chráněném bydlení sv. Luisy vytváříme program pro naplněné dny v bezpečí pro seniory, kterým byla diagnostikována demence. V chráněném prostoru je k dispozici rozlehlá kvetoucí zahrada a výtvarná dílna, kterou klienti rádi využívají. 

Lhostejní nám nejsou ani mladí, kteří se vlivem různých okolností ocitli ve špatné životní situaci, nebo jsou ohroženi negativními společenskými jevy, nezájmem okolí či rodiny. V Židlochovicích provozujeme Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA, kde pomáháme mládeži smysluplně trávit jejich volný čas. Věnujeme se prevenci, umíme řešit rizikové situace a snažíme se mladé zaujmout smysluplnými činnostmi. 

 

                                                                                                                           

Vytvořilo FEO