"Vše, co potřebuješ vědět, je uvnitř Tebe"

Školení instruktor yogy - zima 4/2017

AKREDITOVANÉ REKVALIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ PRO BUDOUCÍ LEKTORY YOGY SE V OBDOBÍ ZÍMA-JARO BUDE KONAT OD LISTOPADU 2017 DO DUBNA 2018

 • Rekvalifikační školení s časovou dotací 150h.
 • Jsme akreditované i autorizované středisko pro výuku yogy. A s novým zákonem od r. 2015 jsme oprávněni díky autorizaci pořádat i celorepublikové zkoušky, na základě kterých je možné získat živnostenský list
 • Kurz je určen pro osoby starší 18 let s dokončeným středoškolským vzděláním
 • Školení je složené ze dvou prodloužených víkendů a sedmi sobotních přednášek a praxí
 • Tento kurz je zakončen teoretickou i písemnou zkouškou MŠMT ČR před autorizovaným orgánem
 • Po úspěšném složení zkoušek bude účastník kurzu „Instruktor jógy“ s celostátní platností
 • Je možné dále po tomto kurzu pokračovat vzdělávacím programem RYT200 Yoga Alliance, kde má účastník možnost získat Certifikát HATHA YOGA INSTRUKTOR s mezinárodní platností

Obsahem vzdělávacího kurzu bude:

 • TEORIE A PRAXE
 • ANATOMIE A FYZIOLOGIE (traumatologie a první pomoc)
 • PRVNÍ POMOC
 • ODPOVĚDNOST ZA ZDRAVÍ KLIENTA (právní a zákonné předpisy)
 • PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE
 • METODIKA VEDENÍ LEKCÍ
 • HYGIENA A VÝŽIVA (Mitáhara, Guny, Úvod do ájurvédy, Jógové očistné techniky)
 • FILOSOFIE JÓGY (Patandžaliho yoga Sutry, Ghagavad Gíta, Základní pojmy, Styly a cesty yogy, Čakrový systém, Mytologie, Karma/Reinkarnace, Yoga jako vědomí)
 • MEDITACE, PRANAYAMA, PRATYAHARA MUDRY, BANDHY, MANTRY
 • PRAXE (36 Základních ásan, Dopomoc, Anatomický rozbor ásan, Pranayama, Bandhy, Yoga pro typické skupiny, Mantry)

Termíny:

 • 11.11. 2017 Yoga Brno – Dobrovského 8:00 – 18:00
 • 25.11. 2017 Yoga Brno -Dobrovského 8:00 – 18:00
 • 7.12. – 10.12. 2017 Prodloužený víkend mimo Brno (60km od Brna) čtvrtek odpoledne příjezd, neděle odpoledne odjezd
 • 6.1. 2018 Yoga Brno – Dobrovského 8:00 – 18:00
 • 13.1. 2018 Yoga Brno – Dobrovského 8:00 – 18:00
 • 25.1. – 28.1. 2018 Prodloužený víkend mimo Brno (60km od Brna) čtvrtek odpoledne příjezd, neděle odpoledne odjezd
 • 17.2.2018 Yoga Brno – Dobrovského 8:00 – 18:00
 • 24.2. 2018 Yoga Brno – Dobrovského 8:00 – 18:00
 • 10.3. 2018 Yoga Brno – Dobrovského 8:00 – 18:00
 • 6.4. 2018 Yoga Brno – Zábrdovická – písemný test 18:30
 • 7.4. 2018 Yoga Brno – Dobrovského – závěrečná příležitost (zkouška)

Cena: 18 500,– (v ceně jsou zahrnuty studijní materiály, ubytování na prodlouženém víkendu, řádná zkouška)

Platební údaje Vám budou zaslány i s dalšími informacemi po Vaší registraci. Registrace je platná po uhrazení zálohové platby 9000,–

Druhou část je nutné zaslat na základě vystavené faktury do 10.10.2017

Podmínky přijetí do kurzu

Spolu s registrací a platbou, je nutné zaslat (poštou – obyčejně) předat (ve studiu v Zábrdovicích) tyto podklady:

 • dosažení věku 18 let (kopie OP nebo pasu)
 • ukončené středoškolské vzdělání (kopie dokumentu)
 • praktické zkušenosti s jógou min. 1 rok – čestné prohlášení
 • motivační dopis k přijetí do kurzu na 1 stranu MS Word, velikost písma 12pt, řádkování 1,5 na téma „Proč se chci stát instruktorem jógy nebo proč chci tento kurz absolvovat“.
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Podmínky závěrečných zkoušek a udělení osvědčení:

 • absolvování celého kurzu – 100% účast na výuce (pokud nebude možné studentem absolvovat 100% docházky, není možné složit v termínu daného kurzu zkoušky. Studijní soboty si může nahradit v dalším termínu kurzu. Zkoušku si může vybrat v dalších termínech kurzu)
 • odevzdání závěrečné seminární práce
 • teoretická a praktická část zkoušky
 • odevzdání písemných samostudijních úkolů, které budou v průběhu kurzu zadávány
 • předat podepsaných 20 hospitačních hodin ( je nutné je absolvovat do termínu závěrečných zkoušek)

Zaslané údaje budou sloužit výhradně pro úkony spojené s Vaší registrací ke kurzu Instruktor jógy pořádaném studiem YOGA BRNO / Fitness studio s.r.o.

Stornovací podmínky:

Zrušit účast na kurzu je možné nejpozději měsíc před začátkem kurzu. Po uplynutí této lhůty je rezervační poplatek nevratný. Místo na kurzu lze postoupit jiné osobě. Studium i zkoušky je možné nahradit v následujících termínech školení. V případě nemoci se řeší absence individuálně. Pokud se ruší kurz z provozních důvodů studia, poplatek je vrácen v celé výši.

Garant školení:

Mgr. Eva Blahošová

Přihláška na Školení instruktor yogy - zima 4/2017

(na zadaný email Vám bude zasláno potvrzení registrace, podrobné informace ke kurzu a platební údaje)
pole označená * jsou povinná
Je nám líto, ale toto školení je již plně obsazené. Můžete se přihlásit na pozici náhradníka. Pokud se některé místo uvolní, budeme Vás informovat.