"Vše, co potřebuješ vědět, je uvnitř Tebe"

Škola yogy

YOGA BRNO AKADEMIE/YOGA BRNO ACADEMY

Jsme akreditované i autorizované středisko pro výuku yogy. A s novým zákonem od r. 2015 jsme oprávněni díky autorizaci pořádat i celorepublikové zkoušky, na základě kterých je možné získat živnostenský list. Naším záměrem a cílem bylo vytvořit vzdělávací program pro všechny, kteří se jógou chtějí zabývat hlouběji a nebo mají touhu se stát instruktorem jógy. Vytvořili jsme školení a odborné workshopy, akreditované Ministerstevem školství, mládeže a tělovýchovy, které Vás obohatí a posunou v jógové praxi. Odborné workshopy můžete navštívit i bez absolvování školení instruktora jógy. Na tyto kurzy mohou přijít jak učitelé, tak všichni ostatní, které dané téma bude zajímat.

Těší se na Vás Tým Yoga Brno

Školení akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s dotací 150h.

Po absolvování školení budete mít znalosti jak z oblasti anatomie, fyziologie a správné vedení sebe i druhých, tak dostanete i odpovědi na filozofické otázky. Toto školení je dotováno 150h. a akreditováno MŠMT. Na základě úspěšného složení zkoušek Vám bude uděleno rekvalifikační osvědčení na jehož základě můžete získat živnostenské oprávnění s celostátní platností.

Číslo akreditace MŠMT: č.j.: 015/2016–50, platnost 2.3.2019. Vydáno MŠMT ČR. Autorizace k provádění zkoušek: MŠMT – 22114/2016

Školení RYT200 – YOGA TEACHER s mezinárodní platností ve spolupráci s YOGA ALLIANCE.

Po absolvování školení s 50h. dotací získáte spolu se základním školením MŠMT Certifíkát YOGA TEACHER s mezinárodní platností. Po následném zaregistrování u YOGA ALLIANCE můžete používat mezinárodně uznávaný titul RYT200, jako učitel, který absolvoval odborné školení u akreditované Školy Yogy (RYS200 – Registration Yoga School).

Yoga Alliance® Registration: 207232

Workshopy:

Tyto workshopy budou probíhat v sobotních blocích a přinesou nejen učitelům, ale všem, kteří mají zájem o hlubší poznání, najít vlastní směr, obohatit, nebo se jen dozvědět víc. Na konci těchto kurzů, Vám bude uděleno osvědčení o absolvování odborného workshopu.

Školící tým:

Mgr. Eva Blahošová

Mgr. Michaela Švábová

Dis. Lucie Mazálková

Božena „Bobi“ Malá

Ing. Šárka Vodičková

Ing. Ivana Hovancová

Mgr. Andrea „Andy“ Guňková

Nikol Pfeiferová

Školení instruktor yogy - podzim 3/2017

Školení instruktor yogy - zima 4/2017

Certifikát Yoga Alliance RYT200 2018

Workshop - Hatha yoga a její tajemství - II.část 2.9.2017

Workshop - Gravid yoga - Jógou k vědomému těhotenství, porodu a mateřství 9.9.2017

Workshop - Čakra jóga - sedm základních principů vnitřní rovnováhy 16.9.2017

Workshop - Relax yoga - pomocí relaxačních technik k vědomému klidnému bytí 30.9.2017

Workshop Ájurvéda a jóga - cesta k psychické i fyzické rovnováze 7.10.2017

Workshop - Yin yoga - Vnějším klidem k vnitřní dynamice 21.10.2017

Workshop - Čakra jóga - spirální dynamika osobního rozvoje 4.11.2017

Workshop - Yoga pro zdravá záda 2.12.2017