"Vše, co potřebuješ vědět, je uvnitř Tebe"

Therapy yoga

Je všeobecně známo, že jóga může zlepšit fyzickou a emoční pohodu, ale když cvičíte jógu s terapeutickým záměrem, může Vám pomoci předcházet i zotavit jak po fyzické, tak i duševní stránce. Jóga se dlouho cvičila s terapeutickými záměry jako způsob, jak transformovat tělo i mysl. Podle klasických textů, většina problémů v našem zdravotnictví pochází ze stavu nevědomosti o tom, kdo a co jsme. Tím, že nabízí prostředek pro sebepoznání, jóga poskytuje příležitost seznámit se s naší podstatou. Poznej sám sebe a poznej Therapy yogu.